Vogelvereniging De Groenling

Maart 2020

februari 17th, 2020

Contactavond 12 Maart vanaf 20.00 uur deze avond is niet doorgegaan vanwege de corona virus.

Februari 2020

februari 17th, 2020

Jaarvergadering 13 Februari aanvang 20.00 uur geen opmerkingen over jaarvergadering 2019 bestuursverkiezingen Gerrit van de Weijden en Hennie van der Hoort waren herkiesbaar en zijn herkozen voor de volgende 3 jaar. contributie verhoging werd ook goed gekeurd door de leden. financieel verslag TT 2019 is goed gekeurd ook financieel verslag vereniging is goed gekeurd. verslag […]

Inloggen

Zoeken:

Links:Copyright © Vogelvereniging De Groenling. All rights reserved. Powered by WordPress