Vogelvereniging De Groenling

Welkom bij “De Groenling”

november 14th, 2018

Agenda 2019 -2020

Tentoonstelling 8 t/m 10 november 2019 KDO de Kwakel

12 september  2019 contactavond KDO de Kwakel

10 oktober 2019 contactavond KDO de Kwakel

11 januari 2020 feestmiddag/avond 60 jarig jubileum de Groenling
13 februari 2020  jaarvergadering KDO de Kwakel
12 maart 2020 contactavond KDO de Kwakel
  9  april 2020  contactavond KDO de Kwakel

Welkom bij vogelliefhebbersvereniging de Groenling

De vogelliefhebbersvereniging “De Groenling” bestaat sinds 1960, en vierde in 2010 haar 50 jarig bestaan. De vereniging heeft meer dan 100 leden, die wonen in Uithoorn, De Kwakel, Amstelhoek, Mijdrecht, Wilnis, Aalsmeer, Kudelstaart en omstreken.

Wie zijn er lid van onze vereniging? De naam van de vereniging zegt het al: vogelliefhebbers. Er is nogal wat verschil tussen deze liefhebbers. Er zijn leden die een kooitje met een of meer vogels hebben, er zijn leden met een voliere die daarin vogels voor de gezelligheid houden. Wij hebben leden die zich speciaal toeleggen op het kweken van vogels en meedoen aan de jaarlijkse tentoonstelling,  wij hebben leden die alles weten over de leefwijze, vererving etcetera, leden van diverse pluimage dus!

U kunt via de vereniging de nodige informatie over uw hobby krijgen. Dit gebeurt onder andere door ons eigen maandblad “De Groenling” en door het prachtige kleurrijke blad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers “Onze Vogels” . Als lid van de vereniging ontvangt u beide bladen. Tevens organiseren wij van september t/m april elke maand een kontaktavond. Op deze gezellige en leerzame avonden worden bijvoorbeeld lezingen gehouden over vogels, vaak met dia’s of een film, en zijn er gewone praatavonden waarop de leden onderling ervaringen uitwisselen. Eenmaal per jaar is er een feestavond. Tevens organiseren wij regelmatig excursies. De vereniging heeft een aantal adressen waar u altijd gratis informatie kunt krijgen. U krijgt dan verenigingsleden aan de telefoon, die met bepaalde vogels al vele jaren ervaring hebben en vaak een oplossing weten. Als u geinteresseerd bent kunt u vrijblijvend een van onze kontaktavonden bezoeken (zie hier voor de agenda), deze worden altijd van te voren in de lokale weekbladen bekend gemaakt. Ook willen wij u met genoegen een proefexemplaar van ons maandblad toesturen.

U kunt zich als lid van onze vereniging opgeven bij de secretaris of één van de andere bestuursleden, u kunt het inschrijfformulier opsturen of als u nog vragen heeft contact opnemen met het secretariaat.

April 2020

maart 24th, 2020

contactavond 9 April

deze contactavond komt ook te vervallen door de corona virus

onderlinge tt 2019

maart 21st, 2020


Vrijdag 8 November om 20.00 uur zal onze vogelvereniging de Groenling voor de 60e keer een vogeltentoonstelling houden bij de sportvereniging KDO te de Kwakel.

we zullen er alles weer aan doen om dit tot een succes te maken, aan de voorbereidingen zijn we alweer volop bezig. de inschrijfformulieren zijn weggestuurd zodat U de vogels weer in kan gaan zenden, als bestuur hopen we toch weer op een mooi aantal vogels.

vrijdag 8 november opening 20.00 uur – 22.00 uur ,

zaterdag 9 november opening 10.00 uur – 18.00 uur

zondag 10 november opening 10.00 uur – 15.30 uur.

Kampioenen en prijswinnaars 2019

Kleurkanaries:

Kampioen BM        Kooi 27 Sjors Koeleman 92 Punten

tweede prijs            Kooi 13 Hans Cligge 91 Punten

derde prijs              Kooi 4   Hans Cligge 90 Punten

Postuurkanaries:

Kampioen BM        Kooi 48 Hans Cligge 93 Punten

tweede prijs           Kooi 67 Hans Cligge 92 Punten

derde prijs             Kooi 69 Sjors Koeleman 91 Punten

zebravinken:

kampioen BM       Kooi 307   Jeroen Konst 94 Punten

tweede prijs          Kooi 310   Jeroen Konst 93 Punten

derde prijs             Kooi 90    Jeroen Konst 92 Punten

Japanse meeuwen:

Kampioen             Kooi 152 Marco v.d. Jagt 94 Punten

tweede prijs          Kooi 123 Bert v.d. Jagt 93 Punten

derde prijs             Kooi 140 Bert v.d. Jagt 92 Punten

Gouldamadines:

Kampioen BM      Kooi 186 To Markwat 94 Punten

tweede prijs          Kooi 181 To Markwat 93 Punten

derde prijs            Kooi 193 To Markwat 92 Punten

Tropen w.o. kwartels en duiven:

Kampioen BK      Kooi 157 Wim Zethof 95 Punten

tweede prijs         Kooi 161 Wim Zethof 93 Punten

derde prijs            Kooi 160 Wim Zethof 92 Punten

Kampioenen en prijswinnaars 2019

Kleine grasparkieten:

Kampioen BM       Kooi 224 Wim Zethof 93 Punten

tweede prijs           Kooi 208 Wim Zethof 92 Punten

derde prijs             Kooi 214 Wim Zethof 91 Punten

agaporniden:

kampioen BM        Kooi 245 Jos Verlaan 94 Punten

tweede prijs           Kooi 242 Jos Verlaan 93 Punten

derde prijs            Kooi 240 Jos Verlaan 92 Punten

Grote parkieten:

Kampioen              Kooi 268 Hennie v.d. Hoort 93 Punten

tweede prijs           Kooi 276 Hennie v.d. Hoort 92 Punten

derde prijs             Kooi 282 Wim van Stein 91 Punten

Stellenkampioen    Kooi 200/201 Bert v.d. Jagt 184 Punten

tweede prijs           Kooi 103/104 Jeroen Konst 183 Punten

derde prijs             Kooi 131/132 Bert v.d. Jagt 182 Punten

Stammenkampioen Kooi 137/138/139/140

                                 Bert v.d. Jagt 369 Punten

Overjarig /Open kl. Kampioen  Kooi 291 Wim van Stein 93 Punten

Derby kampioen                         Kooi 161 Wim Zethof 93 Punten

Jan Smit bokaal                         Kooi 245 Jos Verlaan 94 Punten

Algemeen Kweekkampioen 2019 Wim Zethof 465 Punten

Oktober 2020

maart 18th, 2020

Contactavond 8 Oktober 2020,

het programma voor deze avond is nog onbekend

20.00 uur staat de koffie klaar.

September 2020

maart 18th, 2020

Contactavond 10 September 2020

de eerste contactavond van het nieuwe seizoen, totaal aanwezig 13 leden en 3 afzeggingen. in goed overleg met de leden en kdo hebben we besloten om onze onderlinge tentoonstelling niet door te laten gaan vanwege covid virus. de maatregelen die we moeten voeren is te groot om daar aan te kunnen voldoen zoals de 1.5 mtr regel en dat we de zondag niet kunnen showen. bestuur hoopt dat we volgend jaar weer een show kunnen organiseren.

verder hebben we nog enkele vragen gekregen van onze aalsmeerse vogelvrienden, zodra aalsmeer zou gaan stoppen met hun vereniging dan kunnen de leden zich bij ons aanmelden.

deze avond nog over de onderling broedresultaten gehad daar kwamen mooie verhalen uit de meeste van ons vonden het toch jammer dat de onderlinge show niet door kan gaan helaas.

volgende contactavond 8 oktober u bent van harte welkom.

aanvang 20.00 uur de koffie staat klaar.

Maart 2020

februari 17th, 2020

Contactavond 12 Maart vanaf 20.00 uur deze avond is niet doorgegaan vanwege de corona virus.

Februari 2020

februari 17th, 2020

Jaarvergadering 13 Februari aanvang 20.00 uur

geen opmerkingen over jaarvergadering 2019

bestuursverkiezingen Gerrit van de Weijden en Hennie van der Hoort waren herkiesbaar en zijn herkozen voor de volgende 3 jaar. contributie verhoging werd ook goed gekeurd door de leden.

financieel verslag TT 2019 is goed gekeurd ook financieel verslag vereniging is goed gekeurd. verslag kascontrole goed gekeurd.

benoeming kascontrole Wim van Scheppingen en reserve Wout Meijer.

Jubilarissen gehuldigd deze avond Wim van Scheppingen 50 jaar lid en Jan Konst 40 jaar lid van de vogelvereniging.

rondvraag niemand had op of aanmerkingen al met al een goede jaarvergadering. volgende contactavond is op 12 Maart.

April 2020

januari 10th, 2020

contactavond 9 April dit is tevens de laatste contact avond van het seizoen.

vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

11 April 2019 contactavond

april 2nd, 2019

laatste contactavond de Groenling dit seizoen

deze avond hebben we het over onze onderlinge broedresultaten gehad de een was al klaar met broeden de andere moest nog beginnen. algemeen goede resultaten tot nu toe.

aanvang 20.00 uur de koffie staat klaar.

14 Maart 2019 contactavond

maart 14th, 2019

contactavond de Groenling zullen enkele foto’s en dia’s presenteren van vogels uit Australie

aanvang 20.00 uur de koffie staat klaar.

In deze lezing vertellen wij alles over de uilen. ATJ Owls en Brigitte Furnemont

Hoeveel soorten wij in Nederland hebben, de gastuilen, hoe ze leven maar ook hoe ze leven in gevangenschap.

Wij werken alleen met uilen die in gevangenschap worden geboren want onze lijfspreuk, alles wat in de natuur zit of leeft moeten wij respecteren en met onze handen van afblijven nemen wij hoog op.

Verder vertellen wij alles over deze magische dieren, hun drie kenmerken, de wijze uil, wat eten ze, hoe ga je ermee om, hoe groeien ze op en hoe oud worden ze zowel in de natuur als in gevangenschap.

Daarnaast vertellen wij ook het verschil tussen een roofvogelhouder en een valkenier, wat dit allemaal inhoudt.

Deze educatie/lezing wordt op een speelse manier gegeven en daarbij zijn wij dol op interactie.

Wij hopen altijd op veel vragen en mochten wij een vraag niet kunnen beantwoorden zullen wij deze zeker opzoeken zodat wij voortaan het antwoord wel weten.

Wij nemen onze twee Europese oehoes Jos en Ahyoka mee zodat de mensen deze ook van dichtbij kunnen zien maar ook aan kunnen raken.

Onze uilen hoeven niets te doen onder dwang, zij blijven ten alle tijden de baas.

aanvang 20.00 uur en de koffie staat klaar in de kleine kantine bij sportvereniging K.D.O.

dit was een succesvolle avond het werd leuk gepresenteerd door Brigit en Anneke we hebben weer een hoop gehoord over deze uilen een leuke en leerzame avond. de mensen op deze avond vonden het geslaagd.

Inloggen

Zoeken:

Links:Copyright © Vogelvereniging De Groenling. All rights reserved. Powered by WordPress