Vogelvereniging De Groenling

Welkom bij “De Groenling”

oktober 1st, 2017

 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen – de TT komt eraan!

Tentoonstelling 10 t/m 12 november 2017

 

Welkom bij vogelliefhebbersvereniging de Groenling

De vogelliefhebbersvereniging “De Groenling” bestaat sinds 1960, en vierde in 2010 haar 50 jarig bestaan. De vereniging heeft meer dan 100 leden, die wonen in Uithoorn, De Kwakel, Amstelhoek, Mijdrecht, Wilnis, Aalsmeer, Kudelstaart en omstreken.

Wie zijn er lid van onze vereniging? De naam van de vereniging zegt het al: vogelliefhebbers. Er is nogal wat verschil tussen deze liefhebbers. Er zijn leden die een kooitje met een of meer vogels hebben, er zijn leden met een voliere die daarin vogels voor de gezelligheid houden. Wij hebben leden die zich speciaal toeleggen op het kweken van vogels en meedoen aan de jaarlijkse tentoonstelling,  wij hebben leden die alles weten over de leefwijze, vererving etcetera, leden van diverse pluimage dus!

U kunt via de vereniging de nodige informatie over uw hobby krijgen. Dit gebeurt onder andere door ons eigen maandblad “De Groenling” en door het prachtige kleurrijke blad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers “Onze Vogels” . Als lid van de vereniging ontvangt u beide bladen. Tevens organiseren wij van september t/m april elke maand een kontaktavond. Op deze gezellige en leerzame avonden worden bijvoorbeeld lezingen gehouden over vogels, vaak met dia’s of een film, en zijn er gewone praatavonden waarop de leden onderling ervaringen uitwisselen. Eenmaal per jaar is er een feestavond. Tevens organiseren wij regelmatig excursies. De vereniging heeft een aantal adressen waar u altijd gratis informatie kunt krijgen. U krijgt dan verenigingsleden aan de telefoon, die met bepaalde vogels al vele jaren ervaring hebben en vaak een oplossing weten. Als u geinteresseerd bent kunt u vrijblijvend een van onze kontaktavonden bezoeken (zie hier voor de agenda), deze worden altijd van te voren in de lokale weekbladen bekend gemaakt. Ook willen wij u met genoegen een proefexemplaar van ons maandblad toesturen.

U kunt zich als lid van onze vereniging opgeven bij de secretaris of één van de andere bestuursleden, u kunt het inschrijfformulier opsturen of als u nog vragen heeft contact opnemen met het secretariaat.

op deze avond gaan we ons voorbereiden voor de onderlinge tentoonstelling in November

U bent van harte welkom in de kleine kantine sportvereniging K.D.O

vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

 

wet persoonsbescherming

juli 10th, 2018

Wet Bescherming  Persoonsgegevens,

 

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf

dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

 

Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement:

 

Artikel …..

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels

m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van

persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van

de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de

gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens

zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:

– administratieve- en contributieverwerking;

– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;

– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;

– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren

van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Artikel ……..

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot

het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens

bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van

gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

LET WEL:

Het is niet voldoende indien u alleen dit artikel opneemt in een huishoudelijk reglement.

U moet een nieuw lid dit ook expliciet duidelijk maken.

de eerste contactavond van het nieuwe seizoen 2018-2019

gaan we over de onderlinge broed resultaten hebben

aanvang 20.00 uur in de kleine kantine K.D.O

de koffie staat klaar tot dan.

 

We begonnen met 1 minuut stilte voor Henk Korver die op 22 dec is overleden.

Aanwezig 16 mensen 3 afmeldingen.

Geen opmerkingen over jaarverslag 2017 van uit de zaal.

We hadden deze avond 3 jubilarissen maar de Heer Korthals was afwezig, Leo v d Sluis 25 jaar en aad Hogerwerf 40 jaar zijn gehuldigd met een boeketje en 2 speldjes, 1 van de bond en een van de groenling.

Bert van de  Jagt en Hennie van der Hoort allebei herkozen voor 3 jaar.

Tijdens de pauze werden er weer lootjes verkocht en koffie ingeschonken.

Financieel verslag TT 2017 Hennie leest alles voor,  geen vragen vanuit de zaal

Financieel verslag van de vereniging 2017, ook deze verslagen worden voor gelezen door onze penningmeester, ook hier geen op of aanmerkingen.

We mogen best trots zijn op ons allen als vereniging als je aan het eind van het seizoen toch nog een kleine winst bij kan schrijven in het boekjaar 2017.

Bondskruis in 3 groepen 2018 parkieten, 2019 Tropen, 2020 Kanaries is ook goed gekeurd door de aanwezige leden.

Voer en zand zijn gesponsord tijdens de tentoonstelling door Cor van Schaik dank daarvoor.

Wout doet verslag van de kascontrole alles was goed gegaan dank daarvoor

( Danielle was afwezig)

Benoeming kascontrole,

  1. Danielle Winter
  2. Leo van de Sluis.
  3. Reserve: Leen van de Jagt.

Volgens de penningmeester kan er wel een drankje vanaf voor iedereen

We proosten op een nieuw goed jaar.

Rondvraag:

wout vond het leuk dat we tijdens de contactavonden een spreker hadden die een lezing of dia avond gaf over vogels,

Het valt niet mee om iemand vast te leggen maar ons streven is tocht wel om 1 of 2 avonden een spreker of lezingen  te hebben tijdens een seizoen.

Ineke en Yvonne werden bedankt voor de koffie en thee die ze elke contactavond maar weer inschenken. dank  Dames.

Sluiting iedereen wordt weer bedankt voor zijn komst en de lootjes worden nog getrokken en er word nog even gezellig nagepraat over deze jaarvergadering.

De feestmiddag avond is vastgesteld op 9 juni,

op zaterdag 2 juni is er een vaartocht door het jisperveld

U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris zie boekje elders.

 

contact avond 12 april

februari 13th, 2018

dit is de laatste avond van seizoen 2017-2018,

op deze avond waren 13 mensen aanwezig deze avond hebben we gesproken over de rayonvergadering

waar Hennie en Aad zijn geweest.

discussie stuk rayonvergadering om deze geheel af te schaffen is niet genomen we denken aan een andere

opzet zoals b.v. 1 keer in het jaar en dan in Januari zodat eventuele punten op de kalender in april van district

vergadering kan worden gezet.

de kascontrole na de vergadering hebben wij van de Groenling gedaan en goed bevonden.

de cursus surveillant hebben zich totaal 26 personen opgegeven.

zaterdag 14 april district vergadering /nbvv

voor iedereen een prettige vakantie toegewenst door het Bestuur en tot volgend seizoen.

 

 

contact avond 15 maart

februari 10th, 2018

Verslag contact avond 15 Maart 2018,

Deze avond werd verzorgd door Celina Polane, en ging over natuurfotografie

Leuk dat de opkomst van onze leden best goed was 19 mensen totaal waren naar deze avond gekomen.

In het begin vertelde celina dat ze 2 verschillende camera’s had, ze had het over het technische aspecten zoals diafragma, sluiter tijd time en isa heeft met belichting te maken voor op de achtergrond b.v.

Kleurrijke vogels liet ze zien op het scherm, ze probeert echt de vogel naar voren te halen. Zoals sperwer ijsvogels buizerd lepelaars maar ook vinken en nog veel meer foto’s werden getoond.

Om 9 uur werd er even pauze gehouden voor de koffie, ook werden er weer lootjes verkocht.

Na de pauze ging ze verder met portret fotografie zoals een reiger met een rat in zijn bek, mooi actie foto’s van vliegende sperwer en vlaamse gaaien, een buizerd maar ook van een eekhoorn. Otters en edelherten.

Ze vertelden dat het voor de fotografen soms vechten is om een mooi plaatsje te krijgen om hun hobby uit te voeren. Ze ging nog in over dierentuin foto’s

Waar ze ook talrijke mooie foto’s van  liet zien.

En vertelde dat er wereldwijd 5300 verschillende paddenstoelen zijn, ook daar liet ze enkele foto’s van zien,

Verder ging ze met landschappen fotografie, ook daar voorbeelden van.

En tot slot had ze het nog over diversen filters die je op de camera kan

Zodat je meer effecten op de foto kon zien b.v. van donker naar lichter of andersom. Ik zelf vond het een leuke avond en ik dacht de aanwezige leden ook. De voorzitter dankte Celina voor deze avond.

De lootjes werden nog even getrokken en ik had weer geen prijs, maar de volgende keer maar beter.

Ook de rondvraag werd nog even gedaan die ging nog over de keurmeesters die we voor het jaar 2019 al moeten vastleggen er zijn enkele namen genoemd we gaan als bestuur hier mee aan de slag.

Na afloop hebben enkele leden nog een drankje gedaan.

12 April is de laatste contactavond van dit seizoen hopelijk weer een goede opkomst tot dan.

 

feest middag/ avond 9 Juni

februari 9th, 2018

 

Een gezellige middag met een hapje en een drankje.

voor alle leden  en  Donateurs.

Vanaf 15.00 uur afloop ongeveer 20.00 uur.

Geef  je op bij de  secretaris Aad hogerwerf voor 20 Mei

daar waar wij rekening kunnen houden met inkoop.

Tel: 0651296633 email : aadhogerwerf@kabelfoon.nl

De locatie is de zelfde als vorig jaar,

Majabox

bilderdammerweg 120

1433 HJ Kudelstaart

contactavond 11 januari 2018

januari 16th, 2018

Op donderdag 11 januari 2018 is er een contactavond voor alle leden en donateurs

Deze avond staat in het teken van de afgelopen tentoonstelling november 2017
Als eerst werd het trotse jeugd lid Danique  Winter gehuldigd met haar behaalde prijs als jeugd kampioen.
jeroen konst Bondskruis zebravinken, wim leliveld Bondsmedaille kleurkanaries, Ruud Brune Bondsmedaille postuurkanaries Mark Timan Bondsmedaille Overige Tropen, Bondsmedaille Hennie v d Hoort grote parkieten
marco v d jagt Bondsmedaille japanse meeuwen n.a.w.
Tussen de pauze hebben we de loterij nog even gedaan zodat het niet te laat werd voor ons jeugd lid.
Ook de andere prijswinnaars werden naar voren geroepen en gefeliciteerd met hun behaalde prijzen. Er zijn deze avond diverse foto’s gemaakt.
Speciale dank gaat uit naar Jan Stokkel, die de foto’s van de vogels heeft gemaakt zodat ze nog eens een keer naar hun kampioen kunnen kijken.
op de Bondshow in Zwolle hebben diversen leden mee gedaan van onze vereniging, ook hier waren diversen prijzen binnen gehaald.
Prijswinnaars Ruud Brune 2x goud en 1x Brons
Bert van de Jagt 2x goud en 2x zilver
Marco van de Jagt  1x goud en 2x zilver en 1x Brons
Allen van harte gefeliciteerd.
alle dank voor U komst en tot de volgende contactavond 15 februari.

gevraagd surveillanten

januari 14th, 2018

 Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ?
De hobbymatige houder van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het
broedseizoen een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby.
Te denken valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender deelnemen aan
een tijdelijke tentoonstelling van vogels.
Ook het bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een gebeurtenis dat zich niet alleen
richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het aankopen van vogelbenodigdheden,
maar bijuitstek zich leent voor het verstevigen van sociale kontakten.
Om iets te bezoeken of ergens aan mee te doen moet er wat georganiseerd worden.
Bij iedere organisator van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is
bekend dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan.
Zo is er regelgeving vanuit de bond, maar ook regelgeving vanuit de overheid.
Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt toegezien dat deze nageleefd wordt.
Voor het houden van toezicht op het naleven van in eerste instantie de Reglementen van de
NBvV met betrekking tot het houden van een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke
vogelmarkt, vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebberdie als “surveillant”
actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren.Wie kan surveillant worden?
Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant worden.
Er zijn een paar minimale voorwaarden waaraan een surveillant moet voldoen.
a. Beschikken over vrije tijd om op een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs
aanwezig te zijn;
b. Beschikken over een email adres;
c. Beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden;
d. Bereid zijn enige studie met betrekking tot de regelgeving van de NBvV te volgen;
e. Zo mogelijk ervaring hebben of betrokken zijn geweest bij de organisatie van een
tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs;
f. Vaardig zijn in het onderkennen dat de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van
de te koop aangeboden vogels al dan niet in het geding isWat kost dit wel niet ?
De bond neemt de volgende kosten voor haar rekening:
– het samenstellen van- en aan de cursist te mailen digitaal lesmateriaal;
– de kosten voor zaalhuur en het gebruik daarbij van audiovisuele hulpmiddelen;
– de kosten die door docenten voor dit scholingstraject worden gemaakt;
– de kosten verbonden aan het uitgeven van een certificaat.
De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het bezoeken van de
twee regionale dagen en de kosten welke worden gemaakt voor het downloaden en printen
van het lesmateriaal, zijn voor rekening van de cursist.
Aanmelding
Deelnemers aan dit scholingstraject voor “Surveillant” kunnen uitsluitend worden aangemeld
door een afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die regelmatig een
tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs organiseert.
Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd.
Bij de aanmelding moet een verklaring van de deelnemer worden overlegd dat hij/zij bereid is
aan dit opleidingstraject deel te nemen.
Opgave, door het bestuur van de afdeling, van het aantal deelnemers, hun n.a.w.- gegevens
en hun ondertekende bereidverklaring kunnen voor 1januari 2018 gezonden worden aan het
Bondsbureau van de NBvV. info@nbvv.nl

 

 

Inloggen

Zoeken:

Links:
Copyright © Vogelvereniging De Groenling. All rights reserved. Powered by WordPress