Vogelvereniging De Groenling

Welkom bij “De Groenling”

november 14th, 2018

Agenda 2019 -2020

Tentoonstelling 8 t/m 10 november 2019 KDO de Kwakel

12 september  2019 contactavond KDO de Kwakel

10 oktober 2019 contactavond KDO de Kwakel

11 januari 2020 feestmiddag/avond 60 jarig jubileum de Groenling
13 februari 2020  jaarvergadering KDO de Kwakel
12 maart 2020 contactavond KDO de Kwakel
  9  april 2020  contactavond KDO de Kwakel

Welkom bij vogelliefhebbersvereniging de Groenling

De vogelliefhebbersvereniging “De Groenling” bestaat sinds 1960, en vierde in 2010 haar 50 jarig bestaan. De vereniging heeft meer dan 100 leden, die wonen in Uithoorn, De Kwakel, Amstelhoek, Mijdrecht, Wilnis, Aalsmeer, Kudelstaart en omstreken.

Wie zijn er lid van onze vereniging? De naam van de vereniging zegt het al: vogelliefhebbers. Er is nogal wat verschil tussen deze liefhebbers. Er zijn leden die een kooitje met een of meer vogels hebben, er zijn leden met een voliere die daarin vogels voor de gezelligheid houden. Wij hebben leden die zich speciaal toeleggen op het kweken van vogels en meedoen aan de jaarlijkse tentoonstelling,  wij hebben leden die alles weten over de leefwijze, vererving etcetera, leden van diverse pluimage dus!

U kunt via de vereniging de nodige informatie over uw hobby krijgen. Dit gebeurt onder andere door ons eigen maandblad “De Groenling” en door het prachtige kleurrijke blad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers “Onze Vogels” . Als lid van de vereniging ontvangt u beide bladen. Tevens organiseren wij van september t/m april elke maand een kontaktavond. Op deze gezellige en leerzame avonden worden bijvoorbeeld lezingen gehouden over vogels, vaak met dia’s of een film, en zijn er gewone praatavonden waarop de leden onderling ervaringen uitwisselen. Eenmaal per jaar is er een feestavond. Tevens organiseren wij regelmatig excursies. De vereniging heeft een aantal adressen waar u altijd gratis informatie kunt krijgen. U krijgt dan verenigingsleden aan de telefoon, die met bepaalde vogels al vele jaren ervaring hebben en vaak een oplossing weten. Als u geinteresseerd bent kunt u vrijblijvend een van onze kontaktavonden bezoeken (zie hier voor de agenda), deze worden altijd van te voren in de lokale weekbladen bekend gemaakt. Ook willen wij u met genoegen een proefexemplaar van ons maandblad toesturen.

U kunt zich als lid van onze vereniging opgeven bij de secretaris of één van de andere bestuursleden, u kunt het inschrijfformulier opsturen of als u nog vragen heeft contact opnemen met het secretariaat.

11 April 2019 contactavond

april 2nd, 2019

laatste contactavond de Groenling dit seizoen

deze avond hebben we het over onze onderlinge broedresultaten gehad de een was al klaar met broeden de andere moest nog beginnen. algemeen goede resultaten tot nu toe.

aanvang 20.00 uur de koffie staat klaar.

14 Maart 2019 contactavond

maart 14th, 2019

contactavond de Groenling zullen enkele foto’s en dia’s presenteren van vogels uit Australie

aanvang 20.00 uur de koffie staat klaar.

In deze lezing vertellen wij alles over de uilen. ATJ Owls en Brigitte Furnemont

Hoeveel soorten wij in Nederland hebben, de gastuilen, hoe ze leven maar ook hoe ze leven in gevangenschap.

Wij werken alleen met uilen die in gevangenschap worden geboren want onze lijfspreuk, alles wat in de natuur zit of leeft moeten wij respecteren en met onze handen van afblijven nemen wij hoog op.

Verder vertellen wij alles over deze magische dieren, hun drie kenmerken, de wijze uil, wat eten ze, hoe ga je ermee om, hoe groeien ze op en hoe oud worden ze zowel in de natuur als in gevangenschap.

Daarnaast vertellen wij ook het verschil tussen een roofvogelhouder en een valkenier, wat dit allemaal inhoudt.

Deze educatie/lezing wordt op een speelse manier gegeven en daarbij zijn wij dol op interactie.

Wij hopen altijd op veel vragen en mochten wij een vraag niet kunnen beantwoorden zullen wij deze zeker opzoeken zodat wij voortaan het antwoord wel weten.

Wij nemen onze twee Europese oehoes Jos en Ahyoka mee zodat de mensen deze ook van dichtbij kunnen zien maar ook aan kunnen raken.

Onze uilen hoeven niets te doen onder dwang, zij blijven ten alle tijden de baas.

aanvang 20.00 uur en de koffie staat klaar in de kleine kantine bij sportvereniging K.D.O.

10 Januari 2019 contactavond

november 16th, 2018

op donderdag 10 Januari is er weer een contactavond nu alle feestdagen weer voorbij zijn.

op deze avond worden de prijs winnaars van onze onderlinge tentoonstelling

gehuldigd door onze voorzitter Bert van de Jagt.

alle prijswinnaars hebben een leuke foto van de vogel ingelijst gekregen

jan stokkel was de fotograaf dank hiervoor.

jos verlaan won  Bondskruis met de Agaporniden.

Bert van de Jagt was algemeen kampioen Japanse meeuwen en kleine grasparkieten en Tropen w.o kwartels en duiven

Bondsmedaille voor: Hans Cligge postuur kanaries

Wout Meijer Zebra Vinken

To Markwat Gouldamadines

Hennie van der Hoort Grote Parkieten

Jaarvergadering is op 14 Februari 2019 vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar

Privacy wet

oktober 15th, 2018

Wet Bescherming  Persoonsgegevens,

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf

dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement:

Artikel …..

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels

m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van

persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van

de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de

gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens

zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:

– administratieve- en contributieverwerking;

– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;

– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;

– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren

van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Artikel ……..

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot

het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens

bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van

gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

LET WEL:

Het is niet voldoende indien u alleen dit artikel opneemt in een huishoudelijk reglement.

U moet een nieuw lid dit ook expliciet duidelijk maken.

11 April 2019 Contactavond

oktober 3rd, 2018

11 April  de laatste contactavond van dit seizoen,

programma is nog niet bekend. 

aanvang 20.00 uur

de koffie staat klaar.

14 Februari 2019 contactavond

oktober 3rd, 2018

 

Agenda Jaarvergadering 2018,

Aanwezig 17 mensen 3 afmeldingen.

Geen opmerkingen over jaarverslag 2018  van uit de zaal ( zie maandblad Februari 2019 )

We hadden deze avond 2  jubilarissen maar mevr T. Dijkstra heeft afgezegd, en Jos Verlaan  40 jaar werd  gehuldigd met een boeket  en 2 speldjes,

De Voorzitter Bert van de Jagt  zal  Mevr T. Dijkstra benaderen.

Jan Konst, Tim Fiege , Aad Hogerwerf  herkozen voor 3 jaar.

Tijdens de pauze werden er weer lootjes verkocht en koffie ingeschonken.

Voorstel over de prijzen voor de Tentoonstelling een voer bon bij de firma Bots of sportprijzen of een VVV bon. In meerderheid is besloten voor de sport prijzen en of  VVV bon met kan dit aangeven op het inschrijf formulier TT.

Financieel verslag Tentoonstelling  2018  Hennie leest alles voor,  geen vragen vanuit de zaal. er werd een klein plusje geboekt

Financieel verslag van de vereniging 2018, ook deze verslagen worden voor gelezen door onze penningmeester, ook hier geen op of aanmerkingen ook hier is een klein plusje geboekt onze penningmeester kreeg een applaus van de aanwezige in de zaal.

Leo van de Sluis  doet verslag van de kascontrole alles was goed gegaan dank daarvoor Leo prijsde onze penningmeester ook hier weer applaus.

( Danielle afgezegd )

Benoeming kascontrole,

  1. Leo van de Sluis.
  2. Leen van de Jagt.
  3. Reserve: Jos Verlaan

Volgens de penningmeester kan er wel een drankje vanaf voor iedereen

We proosten op een nieuw goed jaar.

Rondvraag:

Geen bijzonderheden tijdens de rondvraag,

alleen nog een mededeling dat de lezing over de uilen die 14 Maart zou plaats vinden is verzet naar 12 September 2019 onze 1e contactavond

Alleen moeten we nog een bevestiging krijgen.

Sluiting iedereen wordt weer bedankt voor zijn komst en de lootjes worden nog getrokken en er word nog even gezellig nagepraat over deze jaarvergadering.

De feestmiddag avond is vastgesteld op 8 juni 2019.

 

 

 

 

 

10 Januari 2019 contactavond

oktober 3rd, 2018

de eerste contactavond van het jaar 2019

deze avond zal in het teken staan van de prijswinnaars van onze afgelopen tentoonstelling in novermber.

aanvang 20.00 uur in de kantine van sportvereniging KDO

De koffie staat klaar.

 

 

11 Oktober 2018 contactavond

september 12th, 2018

op deze avond gaan we ons voorbereiden voor de onderlinge tentoonstelling in November

U bent van harte welkom in de kleine kantine sportvereniging K.D.O

ook kunt U de loten weer kopen van de grote loterij.

deze worden zondag middag getrokken voor het uit kooien.

 

vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

 

Inloggen

Zoeken:

Links:Copyright © Vogelvereniging De Groenling. All rights reserved. Powered by WordPress