Vogelvereniging De Groenling

Februari 2020

februari 17th, 2020

Jaarvergadering 13 Februari aanvang 20.00 uur

geen opmerkingen over jaarvergadering 2019

bestuursverkiezingen Gerrit van de Weijden en Hennie van der Hoort waren herkiesbaar en zijn herkozen voor de volgende 3 jaar. contributie verhoging werd ook goed gekeurd door de leden.

financieel verslag TT 2019 is goed gekeurd ook financieel verslag vereniging is goed gekeurd. verslag kascontrole goed gekeurd.

benoeming kascontrole Wim van Scheppingen en reserve Wout Meijer.

Jubilarissen gehuldigd deze avond Wim van Scheppingen 50 jaar lid en Jan Konst 40 jaar lid van de vogelvereniging.

rondvraag niemand had op of aanmerkingen al met al een goede jaarvergadering. volgende contactavond is op 12 Maart.

April 2020

januari 10th, 2020

contactavond 9 April dit is tevens de laatste contact avond van het seizoen.

vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

Privacy wet

oktober 15th, 2018

Wet Bescherming  Persoonsgegevens,

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf

dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement:

Artikel …..

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels

m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van

persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van

de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de

gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens

zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:

– administratieve- en contributieverwerking;

– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;

– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;

– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren

van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Artikel ……..

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot

het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens

bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van

gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

LET WEL:

Het is niet voldoende indien u alleen dit artikel opneemt in een huishoudelijk reglement.

U moet een nieuw lid dit ook expliciet duidelijk maken.

11 April 2019 Contactavond

oktober 3rd, 2018

11 April  de laatste contactavond van dit seizoen,

programma is nog niet bekend. 

aanvang 20.00 uur

de koffie staat klaar.

wet persoonsbescherming

juli 10th, 2018

Wet Bescherming  Persoonsgegevens,

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf

dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden.

Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement:

Artikel …..

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels

m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van

persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van

de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de

gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens

zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:

– administratieve- en contributieverwerking;

– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;

– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;

– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren

van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Artikel ……..

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot

het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens

bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van

gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

LET WEL:

Het is niet voldoende indien u alleen dit artikel opneemt in een huishoudelijk reglement.

U moet een nieuw lid dit ook expliciet duidelijk maken.

Inloggen

Zoeken:

Links:Copyright © Vogelvereniging De Groenling. All rights reserved. Powered by WordPress