Vogelvereniging De Groenling

Privacy wet

oktober 15th, 2018

Wet Bescherming  Persoonsgegevens, Op 25 mei 2018 gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wijzigen en vanaf dat moment de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd worden. Voorbeeld toevoeging artikel huishoudelijk reglement: Artikel ….. Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van […]

11 April 2019 Contactavond

oktober 3rd, 2018

11 April  de laatste contactavond van dit seizoen, programma is nog niet bekend.  aanvang 20.00 uur de koffie staat klaar.

Inloggen

Zoeken:

Links:Copyright © Vogelvereniging De Groenling. All rights reserved. Powered by WordPress